Koncept. Print. Trycksaker.

Visionspresentation

Falkenbergs Kommun

Berättelse och bild som kommunikationsverktyg

Det var en gång en familj som tog tåget till Falkenberg för att besöka badanläggningen Klitterbadet. Åtminstone i framtiden, och i vår berättelse för Vision Klitterbadet. Vår novell om familjen Ljungberg med inspirerande illustrationer och en inläsning av berättelsen gjordes för att Falkenbergs kultur- och fritidsförvaltning skulle kunna presentera visionen på ett effektfullt vis för nämnd och kommunfullmäktige.

Visionen om framtidens Klitterbad i Falkenberg (nuvarande bad öppnade redan 1969) handlar om att utveckla ett unikt äventyrs- och upplevelsebad för att attrahera både boende i Falkenberg och turister. För närvarande pågår arbete med en ny detaljplan för området.
www.klitterbadet.se