Förpackningsdesign. Koncept. Print. Trycksaker.

Kommunikationskoncept

SplitVision

Kommunikationskoncept för SplitVision

I uppdraget att kommunicera Borås Stads utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet valde vi att prata om infrastruktur istället för bredbandshastighet. Historiskt sett har infrastrukturella förbättringar som fastighetsägare utfört gällt el, vatten och avlopp. Nu behöver fastighetsägare förbereda sig för nästa steg, fiberoptik. Vi tog fram ett kommunikationskoncept för detta baserat på frågan.
– Varför skulle jag skaffa fiber?

För SplitVision har Beyond tagit fram strategi och design för webb, tv- och radioreklam, trycksaker, utomhus samt print- och digitala annonspaket.

SplitVision är Borås stadsnät. Nätet är byggt med fiberoptisk kabel och erbjuder företag och privatpersoner bredband med mycket hög kapacitet. I dagsläget är cirka 700 arbetsplatser och 9 000 privata hushåll anslutna till stadsnätet. När Borås kommun antog Regeringens bredbandsmål* hösten 2014 fick Beyond i uppdrag att kommunicera till Borås invånare varför det är en bra affär att installera fiber i sina byggnader.

*Sverige ska ha bredband i världsklass. År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.www.splitvision.se