Print.

Årsredovisning

Utveckling av innehåll och kommunikation

Utveckling och produktion av årsredovisningar kräver en väl avvägd balans mellan kreativitet och noggrannhet – kreativitet i sättet att presentera framvagnens fakta, strategier och visioner på både informativt och inspirerande sätt samt noggrannhet i inmatning, uppställning och typografi av bakvagnens siffror och texter. Cernera Fastigheters årsredovisning för 2014 är ett bra exempel. Beyond producerade även 2013 års redovisning.

Cernera Fastigheter AB är ett starkt, lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter och bostäder.
www.cernera.se