Årsredovisning. Grafisk profil. Trycksaker.

Årsredovisning

Ulricehamns Energi

Årsredovisning och profilputsning

Vårt första uppdrag för Ulricehamns Energi AB var att göra deras årsredovisning. I samband med det gjorde vi även en touch-up av deras grafiska profil.

I arbetet med årsredovisningen för Ulricehamns Energi tog vi hand om både redaktionellt innehåll och sifferdelen. För det redaktionella materialet intervjuade vi vd:n och alla verksamhetschefer och skrev artiklar. Designmässigt följde vi formen på de senaste årens årsredovisningar men gjorde en luftigare och modernare uppdatering.

När vi satte designen tog vi också ett omtag på företagets grafiska profil. Utan att röra logotypen eller att göra andra stora förändringar gjorde vi en touch-up av profilen för att fräscha upp den. Samtidigt var det viktigt att bibehålla trovärdigheten och sakligheten som behöver synas hos ett kommunalt bolag. Uppfräschningen mynnade ut i att vi gjorde en ny grafisk manual.

Ulricehamns Energi AB är ett kommunalt bolag som ansvarar för stora delar av infrastrukturen i Ulricehamn. De har hand om elnät, fjärrvärme, bredband, kabel-tv, VA, avfall, fordondsgas, väg och park samt gatubelysning i kommunen.

ueab.se