Ahlsell - Case
Koncept. Print.

Ahlsell Hållbarhet

Ahlsell

Hållbart arbete för framtiden

Ahlsell arbetar hårt med hållbarhet både operativt och strategiskt, internt och externt. Beyond har varit med och utvecklat och producerat nya idéer och koncept.

”Vårt ansvar” är namnet på det sammanhållande begreppet för Ahlsells hållbarhetsarbete och de mervärden man erbjuder sina kunder. Beyond har varit med och utvecklat samt skrivit allt under ”Vårt ansvar” på Ahlsells sajt.

Vidare har vi tillsammans med Ahlsell tagit fram mervärdet Klokt Kemval samt producerat folder både till Klokt kemval och Ahlsells hållbarhetserbjudande till kunderna. Vi har även varit delaktiga i utveckling och produktion av utbildningsmaterial kring hållbarhet.

Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, el och verktyg & maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om cirka 21 miljarder SEK och cirka 4 800 anställda.

www.ahlsell.se